Burs başvurusunda bulunmak için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir.

Gerekli dosyalar:

  • Karne fotokopisi veya transkript
  • Öğrenci belgesi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Vesikalık Resim
  • Sabıka Kaydı
  • Hanenizin gelirini gösteren belgeler (Anne/Baba maaş bordrosu, kira gelirleri vs.)

Göndereceğiniz dosyaları önceden hazırlayın ve tarayıp .jpg veya .pdf olarak kayıt edin. Göndereceğiniz dosyların herbiri en fazla 1 MB boyutunda olmalıdır.